เลือก “คลินิกศัลยกรรม” อย่างไร ไม่ถูกหลอก

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า การทำศัลยกรรมที่ดีนั้น สามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ ทั้งด้านสังคมและจิตใจ แต่บ่อยครั้ง การทำศัลยกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่บริการ หรือคลินิกศัลยกรรมบางแห่ง แทนที่จะสร้างความสวยงามให้กับผู้เข้ารับการศัลยกรรม กลับสร้างความเสียหาย ส่งผลให้ต้องสูญเสียความงามตามธรรมชาติ สูญเสียเวลา รวมทั้งสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมาก หรือร้ายที่สุด อาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตกันเลยก็มี

วันนี้ MT เอาความรู้ดีๆ มาแบ่งปันกับเพื่อนๆ เดอะมิลเลอร์ ไว้ป้องกันตัวเองไม่ให้พลาด ก่อนตัดสินใจไปทำศัลยกรรมกันค่ะ

การทำศัลยกรรมให้ประสบผลสำเร็จขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง
1.ความพร้อมของร่างกายในการเข้ารับการผ่าตัด เช่น อายุและสุขภาพ
2.ความชำนาญและประสบการของแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรม
3.สถานที่ในการทำศัลยกรรม

ปัจจุบันนี้มีสถานบริการ หรือคลินิกเปิดให้บริการทำศัลยกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ละคลินิกล้วนมีการโฆษณาและจัดโปรโมชั่นแข่งขันกันเรียกลูกค้า เราควรเลือกทำศัลยกรรมที่ไหนดี

6-ข้อควรพิจารณา เลือกสถานที่ทำศัลยกรรม
1.มีใบอนุญาตประกอบการ
คลินิกศัลยกรรมที่เหมาะสมต้องมีใบอนุญาตประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ถือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า คลินิกนี้มีความพร้อมในการให้บริการ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรม การตรวจสอบสามารถทำได้ ด้วยการนำชื่อคลินิกและเลขใบอนุญาต 11 หลัก ที่เขียนอยู่ในใบอนุญาตประกอบการ มาตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://privatehospital.hss.moph.go.th หรือติดต่อไปที่หมายเลข 0-2193-7000 หรือ 0-2193-7999

นอกจากการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบแล้ว

ควรสังเกตลักษณะของคลินิก ซึ่งคลินิกศัลยกรรมที่ดี ต้องมีที่ตั้งชัดเจน พื้นที่ภายในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด หรือพื้นที่โดยรวมต้องสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องที่ใช้ในการตรวจ การผ่าตัดสะอาด มีการฆ่าเชื้อและการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

รวมถึงต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการกู้ชีพ ตรวจวัดสภาพความพร้อมของคนไข้ก่อนเข้ารับการศัลยกรรม ในขณะที่ทำที่ทำการศัลยกรรมและหลังการทำศัลยกรรม เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิต อุปกรณ์ตรวจสอบคลื่นหัวใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนและช่วยเหลือคนไข้ในยามฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

2.ศัลยแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทย์ที่ทำหน้าการผ่าตัดศัลยกรรมต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสภาวิชาชีพของแพทย์ หรือ “แพทยสภา” ซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษา หรือทำการศัลยกรรมทุกคนต้องผ่านกระบวนการการประเมินความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์คลินิก การประเมินทางด้านทักษะและทางด้านหัตถการทางคลินิก ก่อนที่ทางสภาวิชาชีพของแพทย์จะทำการออกใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทย์ท่านนั้น

ดังนั้นใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงเป็นใบที่สามารถยืนยันว่า แพทย์มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำการรักษาคนไข้ได้

ซึ่งในใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะระบุชื่อ นามสกุล รูปแพทย์และหมายเลขของใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ที่ทำการรักษา ซึ่งส่วนมากแล้วทุกคลินิกศัลยกรรมจะทำการติดใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าคลินิก

แต่ถ้าไม่มีติดไว้เราสามารถขอดูใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ได้ และนำหมายเลขใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวไปตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmc.or.th/check_md เพื่อความมั่นใจได้

3.ตรวจสอบยี่ห้อหรือวัสดุที่ใช้ในการทำศัลยกรรม
การศัลยกรรมที่จำเป็นต้องใช้วัสดุเสริมเข้าไปในร่างกาย เช่น การเสริมจมูก การเสริมเต้านม การเสริมหน้าผาก การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) การฉีดโบท็อก (Botox) ก่อนที่จะทำศัลยกรรม ควรทำการตรวจสอบยี่ห้อของวัสดุที่นำมาใช้ว่าได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงอาหารและยา (อย.) หรือไม่

โดยการนำชื่อยี่ห้อของวัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp

เนื่องจากการได้รับรองจากกระทรวงอาหารและยา เป็นการยืนยันเบื้องต้นได้ว่า วัสดุดังกล่าวไม่เป็นอันตราย หรือมีพิษต่อร่างกาย จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน การติดเชื้อหรือการแพ้

นอกจากนั้นการทราบยี่ห้อของวัสดุที่นำมาใช้ ยังทำให้เราทราบว่าวัสดุดังกล่าวมีองค์ประกอบหรือผลิตจากวัสดุใด ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้สารที่มีอยู่ในวัสดุดังกล่าวได้

4.ราคาที่เหมาะ
สินค้าทุกชนิดจะมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขนาดไหน ราคาของสินค้าถ้ามีคุณภาพจริงก็จะไม่ถูกลงเกินครึ่งอย่างแน่นอน
ดังนั้นการเลือกใช้บริการคลินิกเพื่อเข้ารับการศัลยกรรม ไม่ควรเลือกที่มีราคาถูกเกินไป เพราะบางครั้ง ราคาก็สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของวัสดุ บริการและแพทย์

ดังนั้น จึงควรเลือกใช้บริการคลินิกศัลยกรรมที่มีราคาสมเหตุสมผล ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ หรือโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ที่ทางคลินิกจัดไว้ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

แต่ให้เน้นเรื่องคุณภาพของวัสดุ ขั้นตอนการทำงานของแพทย์และแพทย์ผู้ให้บริการในการทำการศัลยกรรมมากกว่าว่าคุ้มค่ากับบริการและผลของการศัลยกรรมที่ได้รับหรือไม่ แต่ก็ไม่เลือกที่ราคาสูงเกินความจริง คิดว่าของแพงคือของดี เพราะบางคลินิกทำการตั้งราคาที่สูงมากและทำการโฆษณาว่าวัสดุที่ใช้เป็นของดี จนผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมหลงเชื่อและไม่ยอมตรวจสอบให้ดีก่อน

5.พบแพทย์ก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม
การเข้ารับบริการศัลยกรรมในคลินิกศัลยกรรม บางแห่งผู้เข้ารับการศัลยกรรมทำการคุยผ่านนายหน้า หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการเท่านั้น เพื่อทำความเข้าใจและระบุความต้องการของคนไข้ว่า ต้องการทำศัลยกรรมอวัยวะส่วนใด ต้องการให้มีรูปร่างลักษณะอย่างไร โดยที่คนไข้ไม่ได้เข้าพบแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรมด้วยตนเอง หรือทำการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น อาจทำให้แพทย์เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ผลของการศัลยกรรมที่ออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ

ดังนั้นก่อนที่ผู้เข้ารับการศัลยกรรมจะทำการศัลยกรรม ต้องเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อทำการปรึกษา แจ้งจุดประสงค์ ตำแหน่งและลักษณะรูปทรงที่ต้องการจากการทำศัลยกรรมและเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสงสัยอย่างละเอียด ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมจากการสื่อสารผ่านบุคคลอื่น

อีกอย่างที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ เมื่อต้องเข้ารับการทำศัลยกรรม ควรเป็นทำการผ่าตัดด้วยแพทย์คนเดิมที่ได้พูดคุยและตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ไม่ควรคุยกับแพทย์ท่านหนึ่งแล้ว ทำการผ่าตัดศัลยกรรมกับแพทย์อีกท่าน โดยที่ทางคลินิกศัลยกรรมไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้เราทำการพูดคุยกับแพทย์คนดังกล่าวก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการศัลยกรรมนั่นเอง

6.แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ
แพทย์ผู้ให้บริการควรเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมตรงตามอวัยวะที่เราต้องการทำศัลยกรรม เพราะว่าแพทย์แต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน

บางท่านเชี่ยวชาญในการเสริมจมูก บางท่านเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมคิ้ว ซึ่งความเชี่ยวชาญจะทำให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทำให้เมื่อศัลยกรรมออกมาสมดุล เหมาะสมกับใบหน้าของเรา ทำให้ใบหน้าโดดเด่นน่ามองมากยิ่งขึ้น

การเลือกแพทย์ในยุคปัจจุบันนี้ สามารถดูได้จากผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งควรฟังจากปากผู้ที่เคยเข้ารับบริการจากแพทย์และคลินิก แต่อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของพรีเซ็นเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแบรนด์ของคลินิกศัลยกรรมดังกล่าวเท่านั้น เพราะการคุยกับแพทย์สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้ถึงจุดประสงค์ในการศัลยกรรม

แล้วยังทำให้เราทราบถึงทัศนคติและความรู้เบื้องต้นของแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมให้กับเราด้วย ดังนั้นก่อนที่จะทำการพบแพทย์เราควรหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ต้องการทำไว้ก่อน เพื่อที่จะไม่โดนหลอกจากมิจฉาชีพบางคนที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ แต่ที่จริงแล้วเป็นเพียงคนที่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์มาก่อนเท่านั้น

การศัลยกรรมเพียงเล็กน้อย หรือการศัลยกรรมที่ต้องมีการผ่าตัดเล็ก ล้วนมีความสำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้นควรเลือกคลินิกที่ดี ปลอดภัยและหมาะสมกับตนเอง การศัลยกรรมจะช่วยเสริมให้คุณมีเรือนร่าง หรือใบหน้าที่สวยงามขึ้นอย่างแน่นอน

ครั้งหน้า MT จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกบ้างนั้น
ฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊ค www.facebook.com/TheMirrorThailand/ กันไว้นะคะ จะได้ไม่พลาด

เดี๋ยว MT จะมาเล่าให้ฟัง

 

ข้อมูลอ้างอิง
www.amprohealth.com
Miller, M (2005). “What is body dysmorphic disorder?”. Harvard Mental Health Letter. 22: 8. Canning, Andrea (20 July 2009). “Woman’s DIY Plastic Surgery ‘Nightmare'”. ABC News.
Veale, D. Veale D Body dysmorphic disorder Postgraduate Medical Journal 2004;80:67-71, available online from: http://pmj.bmj.com/content/80/940/67
www.knowledge.ocpb.go.th/uploads/article/attach/ceff4b0ab7b72aeece055814b8526c33.pdf

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ชั้นตาสายเกา หางตาเฉี่ยวสายฝอ ด้วย Foxy Eye เทคนิคหมอรวงข้าว

TheMirror.Co

โบท็อกซ์ คืออะไร?

TheMirror.Co

รู้ก่อน ปิ๊งก่อน 5 วิธี ลดริ้วรอยใต้ตา ไม่ให้หน้าหมองคล้ำ

TheMirror.Co

Leave a Comment