รู้ไว้ ไม่มีพลาด ศัลยกรรมไทย ปลอดภัยระดับโลก

การศัลยกรรมเสริมสร้างความสวยงามถือเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมยุคใหม่ นอกจากช่วยให้เกิดความมั่นใจในการเข้าสังคมมากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสทางสังคมด้วย เช่น สร้างช่องทางในหน้าที่การงาน หรือสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น เหตุนี้จึงมีผู้คนสนใจใช้บริการการทำศัลยกรรมกันมากขึ้น ทั้งที่ในอดีตการศัลยกรรมมักจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะอวัยวะของร่างกายที่ผิดปกติให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น ซึ่งทำได้ภายใต้การควบคุมและดูแลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

รู้หรือไม่ การทำศัลยกรรมจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม?
จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งรประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ปี 2561 ประเทศไทยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามที่เข้ามาใช้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม เพิ่มสูงขึ้น 13.9% หรือประมาณ 26,000 ล้านบาทปี

ส่วนด้านสมาคมแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ก็ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะทำให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน ( Medical Tourism / medical Hub of Asia / Excellence Center ) ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ( Medical Tourist ) ให้เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจเชิงสถิติ พบว่า การศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมากจากชาวต่างชาติก็คือ การผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิง( Sex Reassigment Surgery, SRS ) เนื่องจากสายตาชาวต่างชาติมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสาวประเภทสองสวยติดระดับโลก มีชื่อเสียงและมาตรฐานใกล้เคียงโรงพยาบาลและสถานเสริมความงามในยุโรป แพทย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแปลงเพศเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ที่เข้ามารับการผ่าตัดมีผลการผ่าตัดที่ดี ไม่มีอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ดังนั้น จึงทำให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์กันมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

นอกจากการผ่าตัดแปลงเพศที่แพทย์ชาวไทยมีชื่อเสียงอันดับโลกแล้ว การศัลยกรรมความงามด้านอื่นๆ เช่น ดวงตา ใบหน้า แก้ม จมูกและลำตัว ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน รัฐบาลจึงได้ร่วมกับเอกชนส่งเสริมและโปรโมทอย่างต่อเนื่องไปสู่สาธารณชนทั่วโลก ถึงฝีมือทางด้านศัลยกรรมของแพทย์ไทย

โดยเน้นยำว่า “ความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient safety ) เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง”

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้
1.Patient คือผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการศัลยกรรมต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตพร้อมเข้ารับการทำศัลยกรรม และควรมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นอยู่กับประเภทศัลยกรรมที่ต้องการทำ

2.Surgeon ศัลยแพทย์ที่เป็นผู้ให้บริการต้องมีความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ในการผ่าตัดและต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลศัลยแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือได้

3.Procedure ขั้นตอนในการทำผ่าตัดต้องได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั่วไป ไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนของการทดลอง และต้องมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการเสริมความงามด้วย

4.Facility สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานพยาบาล อุปกรณ์ ห้องผ่าตัดที่ใช้สำหรับการให้บริการต้องมีความสะอาดและปลอดภัย

เมื่อมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 อย่างนี้แล้ว การดำเนินการเสริมความงาม ย่อมจะมีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการมากที่สุด

การเสริมความสวยและความงาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1.Non Invasive Procedure คือ การเสริมความงามที่มีอันตราย หรือความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับบริการน้อยมาก

การเสริมความงามที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ การกินยา การฉีด การนวด การกดจุด การฝังเข็ม จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้เข้ารับบริการน้อยมาก เพราะว่าไม่มีการผ่าตัด เพื่อเปิดแผล หรือการใช้ยาชา

2.Minimally Invasive Procedure คือ การเสริมความงามที่ต้องมีการผ่าตัดเพื่อนำวัสดุเข้าสู่ภายในร่างกาย เช่น การร้อยไหม การทำเลเซอร์ การเสริมอวัยวะด้วยวัสดุต่างๆ เป็นต้น

การผ่าตัดนี้ เป็นการเปิดแผลที่มีขนาดเล็ก ( Minor Surgery ) แต่ก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับบริการ ดังนั้นแพทย์จึงจำเป็นต้องใช้ยาชากับผู้เข้ารับบริการ

3.Invasive Procedure คือ การผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม เป็นการผ่าตัดใหญ่ ( Major Operation ) ที่มีความเสี่ยงและอันตรายสูงที่สุด มีขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งยากและง่าย ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดเสริมความงามที่ส่วนใด

ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลในการวางยาสลบ อีกทั้งต้องมีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและใกล้ชิดทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเสริมความงาม

ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้ารับการตกแต่งเสริมความงาม ควรเลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์ทีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์การทำงานมานาน เพื่อที่ผู้เข้ารับบริการจะปลอดภัยและสวยงามได้อย่างที่ต้องการนั่นเอง

แค่นี้ เราก็จะสวยหล่ออย่างปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ

อัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมผ่านทาง Line: @themirrorth ได้อีกช่องทางนะคะ

เดี๋ยว MT จะมาเล่าให้ฟัง

 

ข้อมูลอ้างอิง
www.marketingoops.com/reports/behaviors/medical-tourism-2018/
www.amprohealth.com
สมาคมแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง : กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้น จำกัด,2561.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

อยากสวยต้องรู้ ! วัสดุใดใช้เสริมจมูกบ้าง?

TheMirror.Co

รู้ไว้ก่อน “เสริมคาง”

TheMirror.Co

ข้อดี-ข้อเสีย ของการฉีดวิตามินซี

TheMirror.Co

Leave a Comment